Retail & Restaurant

Vårt erbjudande

 
 
 
 

Vårt erbjudande

Förutom våra egna kunskaper har vi efter mer än 40 års branscherfarenhet utvecklat ett stort nätverk av kompetenta och leveranssäkra samarbetspartners. Sammantaget innebär det att vi kan säkerställa högsta kvalitet i alla led, från planering till en mängd tjänster från bygglov och tillstånd till menydesign.


Restauranginköp & sortiment

Vi utvecklar och konceptualiserar menyer samt recept för både mat och dryck. Vi kan också ta fram manualer för dessa, samt driftsmanualer kopplade till recepten. Menyer kan kopplas till val av lämpliga leverantörer och produkter för att säkerställa effektiva inköp som ger optimal lönsamhet.

Vi hjälper också till vid ansökan av tillstånd för livsmedel, alkohol med mer.


Projektsamordning

Genomförande projektledning. Vi är kundens representant i förhållande till entreprenaden och kan planera och genomföra projekt med stor variation av storlek och svårighetsgrad.

• Stöd i fastighets- och avtalsfrågor.
• Projektering av byggprojekt och framtagande av handlingar och tillstånd (el, ventilation, konstruktion, rör, kök och så vidare).
• Upphandling och upplägg för entreprenad, vi kan samordna delade entreprenader eller följa upp och supporta en totalentreprenad.
• Bevakning och uppföljning av kostnader och ÄTA i förhållande till budget.
• Samordning och uppföljning av besiktning.


Design

• Framtagande av grafisk designprofil för varumärket och miljön, exempelvis fasadskyltar, menyer och så vidare.
• Inredningsarkitektur med utveckling av konceptuell inredning och design och samtliga tillhörande handlingar.
• Upphandling, inköp och tillverkning av belysning, möbler och annan inredning.
• Design av funktionella och moderna kök och utrustning i alla former, från det avancerade hemmaköket till storkök.
• Upphandling och inköp av köksutrustning och inredning.


drift_symbol.png

Drift

• Analys av verksamheter för att optimera drift, bemanning, flöden och lönsamhet.
• Framtagande av åtgärdsprogram.
• Stöd i genomförande av åtgärder.


styrelseuppdrag_symbol.png

Styrelseuppdrag

• Advisoryboard
• Styrelseuppdrag


upphandlingsstod_symbol

Upphandlingsstöd

För företag, fastighetsägare eller organisationer vid upphandling av restaurangtjänster eller annat som vår verksamhet täcker in.