Retail & Restaurant

Om oss

 
 
 
RR_NINA&NICLAS.jpg
 
 

Bakgrund

Retail & Restaurant är grundat av Niclas Gustafsson och Nina Wahlström. Efter att ha arbetat inom restaurang och dagligvaruhandel både som anställda och konsulter sedan 80-talet har vi byggt upp en djupgående och bred erfarenhet för hur branscherna fungerar.

Vi har arbetat i alla delar från restaurangkök till styrelserum och vet hur man skapar lönsamhet både på detaljnivå och i strategiska beslut.

Vi har ett brett utbud av utvecklingstjänster inom dessa områden och erbjuder också en mer komplett och skalbar tjänst för om- och nybyggnation i stora och små verksamheter.

Vår affärsidé

Retail & Restaurant identifierar och samordnar utvecklingsprojekt. Tack vare vår branschkunskap ligger fokus på butik och restaurang, men våra kunskaper innebär att vi kan ta oss an uppdrag inom en bredare sfär.

Vad vi strävar efter

I våra uppdrag och i relation med våra kunder ska vi vara moderna, i framkant och branschledande.

Vi ska alltid vara transparenta, tydliga och pålitliga.

Våra lösningar i utvecklingsprojekt ska vara kompletta, från planering till invigning.

Vårt arbetssätt

Uppstart – Vi definierar projektet genom möten och platsbesök med inventering av behov, samt bestämmer omfattning och budget.

Planering – Vi kontaktar underleverantörer, tar fram ett förslag på upplägg och upprättar en tidplan.

Genomförande – Vi leder projektet genom hela processen och samordnar underleverantörer och entreprenader så att du får en och samma kontaktperson. Löpande avstämningar om projekt och budget är en självklarhet.

Avstämning – Efter att projektet är besiktigat och avslutat gör vi en uppföljning och återkoppling för att säkerställa att allt är enligt överenskommelse.